Skyddsrum

Skyddsrum

Med tanke på världsläget så förstår vi att det finns frågor och tankar kring var man som boende kan söka skydd i händelse av krig.

Skyddsrum finns det två stycken i BRF Astrakan, hus 79 samt hus 39. I fredstid använder föreningen dessa skyddsrum som lägenhetsförråd för boende i föreningen. I händelse av krig så har vi enligt MSB 48 timmar på oss att tömma och iordningställa dem för att bruka som skyddsrum.

Nedan karta visar skyddsrummen i vårt närområde.

På MSB’s hemsida kan man söka efter skyddsrum och hitta annan information om krisberedskap.

Mvh Styrelsen BRF Astrakan

Kommentarer är stängda.