Mäklarinfo

Mäklarinfo

För att underlätta för mäklare har brf Astrakan sammanställt följande frågor och svar.

Årsredovisning
Årsredovisningar

Föreningen
Brf Astrakan är en äkta bostadsrättsförening.

Fastighetsbeteckning
Kv. Rörskarven 1

Är det en HSB förening?
Brf Astrakan är medlem i bostadsrätterna www.bostadsratterna.se
HSB har varit ekonomisk förvaltare för Brf Astrakan sedan 2016.

När byggdes BRF Astrakan?
BRF Astrakan byggdes 1991-1992

Vad äger föreningen?
Bostadsrättsföreningen äger och förvaltar fyra punkthus med 64 lägenheter och 14 st radhus, två soprum och två tvättstugor.

Hur många lägenheter finns det?
Det finns 78 lägenheter.

Kan juridisk person godkännas som köpare?
Nej.

Värme/vatten?
Fjärrvärmen ingår i avgiften i punkthusen.  I radhusen debiteras medlemmen separat.  

El?
Varje bostadsrättsinnehavare har ett eget elavtal. Vid lägenhetsförsäljning säger avflyttande innehavare upp sitt avtal och nyinflyttad tecknar ett nytt eget avtal.

Kabel-TV?
Kabel-TV finns (grundutbudet ingår i avgiften) med leverantör – ComHem.

Bredband?
Ja, bredband finns anslutet i alla lägenheter. Levereras via Sollentuna Stadsnät, för mer info om bredbandsleverantörer se Sollentuna Energi. Möjlighet finns även att ansluta bredband via ComHem. Föreningen har installerat tre hål i väggen via ComHem.
Inre reparationsfond?
Nej. Brf Astrakan har inga inre reparationsfonder.

Parkering?

  • I varje bostadsrätt ingår det en (1) st carport
  • Motorvärmar uttag finns i varje carport
  • Avgiftsbelagd gästparkering finns i den södra delen av föreningens mark invid Rotsundagårdsväg. Önskar man ha en extra parkeringsplats vid Rotsundagårdsväg så är det separat kösystem.

Hemförsäkring – BRF-tillägg?
Hemförsäkring ska tecknas av medlem, vill man som medlem ha BRF-tillägg får man vända sig till sitt försäkringsbolag och fråga om sådan finns.

Handläggningstid vid överlåtelse/försäljning?
Varje ny medlem måste godkännas av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte innan inflyttning kan ske. All administration ska ske via vår förvaltare  HSB Norra Stor -Stockholm f.o.m. den 1 januari 2016.

Pantfrågor
Frågor om pant görs till:

HSB Norra Stor Stockholm
Box 162, 1
77 23 Järfälla

Pantsättningsavgift?
När banklån tas kan man borga med sin bostadsrättslägenhet. Alla handlingar som berör pantsättning skickas direkt till föreningens förvaltare. Enligt lag är föreningen skyldig att förvara pantsättningsbreven. En avgift för det arbetet tas ut av föreningen.