Skyddsrum

Nu har en av MSB utsedd firma varit här och besiktigat våra skyddsrum och sedan åtgärdat de fel och brister dom kunnat hitta. Det har bland annat saknats material och sedan har ventilation varit felaktigt installerad. Nu är allt i sin ordning och våra skyddsrum uppfyller de av MSB ställda krav.