Grillregler

Grillregler

För de vita punkthusen med lägenheter gäller följande:
* På balkong får endast elgrill användas
* På uteplats får endast elgrill och gasolgrill användas.
Gasolflaskan måste förvaras avstängd och täckt utomhus och får ej vara större än P11. (11L)
* Grillning med kol, ved eller annat brännbart material är INTE tillåtet på varken uteplatser eller balkong nära de vita punkthusen.

För de röda radhusen gäller följande:
* Elgrill är tillåtet att använda.
* Gasolgrill är tillåtet att använda.
Gasolflaskan måste förvaras avstängd och täckt utomhus och får ej vara större än P11. (11L)
* Kolgrill är tillåtet att använda. Undvik att använda tändvätska. Tänk på att placera grillen på gott avstånd från buskar, fasad och staket.

För grillplatsen vid fotbollsplanen gäller följande:
* Ved är tillåtet att använda.
* Grillkol eller briketter är tillåtet att använda.
* Sommartid bör grillande ha med en vattenhink för att släcka eventuella flygande eldgnistor.

Engångsgrillar är INTE tillåtna att använda inom föreningens område.