Sopsortering

I brf Astrakan finns två soprum i separata byggnader. Föreningen har som mål att vi medlemmar ska sortera vårt avfall så att vi får så låga kostnader som möjligt. Vi betalar taxa beroende på vikt. Om man sorterar felaktigt så blir det högre kostnad som påverkar föreningens ekonomi. Vi sorterar följande: Tidningar – papper, reklam, kontorspapper…