Städdag 22 oktober kl 10.00

Ni är hjärtligt välkomna till årets städdag den 22:a Oktober kl 10.00
Vi samlas som vanligt vid mittengården där vi går igenom vad som behöver göras och ni kan hämta de redskap som behövs.


I samband med städdagen kommer föreningen att hålla en extrainsatt årsstämma för att godkänna de nya tilläggen i stadgarna som togs upp under årsmötet. Extrastämman kommer vi att hålla när vi har grillning kl 12:30 vid ängen.

Skyddsrum

Nu har en av MSB utsedd firma varit här och besiktigat våra skyddsrum och sedan åtgärdat de fel och brister dom kunnat hitta. Det har bland annat saknats material och sedan har ventilation varit felaktigt installerad. Nu är allt i sin ordning och våra skyddsrum uppfyller de av MSB ställda krav.

Dags för höststädning!

Söndagen den 16 Oktober kl 10.00 möts vi vid mellangården för snabb genomgång av vad som behöver göras och för att hämta de redskap man behöver.

Vi avslutar dagen med korvgrillning vid ängen ( baksidan röda husen )

Container kommer finnas på plats om man har trädgårdsavfall och annat att slänga, dock ej elektronik.

Väl mött önskar Styrelsen