Browsed by
Månad: april 2021

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA HSB brf Astrakan i Sollentuna kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid: 2021-05-06 kl: 19:00 Plats: Fotbollsplanen bakom röda husen. Styrelsens årsredovisning hittar du på Mitt HSB.  Följ instruktionen på www.hsb.se/nst/ under fliken logga in. Har du ingen möjlighet att logga in kan du ta kontakt med styrelsen för att få årsredovisningen. DAGORDNING   Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma Godkännande av dagordning…

Läs mer Läs mer

Städdag våren 2021

Städdag våren 2021

Vårstädningen sker söndagen den 9 maj. Vi träffas vid kullen klockan 10:00 vid 29:an som vanligt, där arbetsuppgifter fördelas. Barnen får gärna hjälpa till att plocka skräp i buskarna och alla boende som kan kratta, sopa och fixa får gärna hjälpa till.