Browsed by
Månad: mars 2022

Skyddsrum

Skyddsrum

Med tanke på världsläget så förstår vi att det finns frågor och tankar kring var man som boende kan söka skydd i händelse av krig. Skyddsrum finns det två stycken i BRF Astrakan, hus 79 samt hus 39. I fredstid använder föreningen dessa skyddsrum som lägenhetsförråd för boende i föreningen. I händelse av krig så har vi enligt MSB 48 timmar på oss att tömma och iordningställa dem för att bruka som skyddsrum. Nedan karta visar skyddsrummen i vårt närområde….

Läs mer Läs mer