Bokning av gemensamhetslokalen Sommargyllen

Föreningen har en gemensamhetslokal ihop med 2 andra föreningar på Celsingsväg 4, denna kan man hyra mot avgift och en deposition.

Lokalen får endast hyras av boende i samfälligheten Rörmuffen, brf Astrakan samt brf Hästskon.

Hyran är 500 kr per tillfälle samt 500 kr i deposition vilken återlämnas om städning är godkänd och inget har skadats i lokalen.

Kontrakt på uthyrning skall upprättas mellan ansvarig för uthyrning i respektive förening och hyresgäst.

Lokalen får hyras längst till kl 22. Då skall lokalen vara tömd på gäster och låst. Nyckeln återlämnas senast kl 11 nästa dag. Då skall lokalen vara ordentligt städad.

Om man vistas utomhus under tiden man hyr så  får inte omkringboende bli störda. Hyresgästen ansvarar för ordningen och städningen utomhus.

Mer information ges i kontraktet som upprättas vid hyrestillfället.

Om man vill boka lokalen vänligen mejla till styrelsen@brfastrakan.se

Sollentuna september 2017

Styrelsen för samfälligheten Sommargyllen