Browsed by
Kategori: Kallelse

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA HSB brf Astrakan i Sollentuna kallar härmed samtliga medlemmar till ordinarie föreningsstämma. Datum/tid: 2021-05-06 kl: 19:00 Plats: Fotbollsplanen bakom röda husen. Styrelsens årsredovisning hittar du på Mitt HSB.  Följ instruktionen på www.hsb.se/nst/ under fliken logga in. Har du ingen möjlighet att logga in kan du ta kontakt med styrelsen för att få årsredovisningen. DAGORDNING   Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämma Godkännande av dagordning…

Läs mer Läs mer

Föreningsstämma

Föreningsstämma

Den 11 Juni kl 19:00 är det föreningsstämma. På grund av Corona så vill vi att enbart en från varje bostadsrätt närvarar. Se till att ni är friska ni som kommer!