Uppfräschade lekplatser

Vi har under sommaren bytt ut den slitna rutschkanan på övre gården till en ny fin drake! Även sandlådorna har bytts ut till nya fina på båda gårdarna. I samband med arbetet så byttes både baksand och fallsand på båda gårdarna.