Medlemsansvar

Medlemsansvar

Att vara medlem och bo i en bostadsrättsförening innebär att boendemedlem inte äger sin lägenhet eller har någon andel i en fastighet, utan har endast rätten att nyttja en viss lägenhet.


Ansvar
När du använder lägenheten ska du se till att bevara vad som kallas sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Du ansvarar också för vad dina familjemedlemmar och gäster har för sig. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i men har också ett ansvar för fastigheten som sådan. Med detta menas utrymmen både ute och inne, som medlemmarna gemensamt disponerar t ex tvättstugor, soprum, trapphus, utomhusytor mm. Detta innebär att Du delar föreningens tillgångar och skulder med alla andra medlemmar i föreningen.

Rättigheter & skyldigheter
Med nyttjanderätten till lägenheten får du både rättigheter och skyldigheter. Skyldigheterna handlar om att vårda och sköta om. Rättigheterna handlar om att själv få göra vissa förändringar i lägenheten. Ansvarsfördelningen mellan dig och föreningen är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Det åligger varje bostadsrättsinnehavare att underhålla och sköta sin uteplats eller tomt. Vidare ska god ordning hållas på balkongen.

Styrelsen förbehålls rätten att påpeka brister, vilka ska åtgärdas av den boende.

Stadgar   
Som medlem i BRF Astrakan åtar du dig att följa stadgarna i BRF Astrakan. I stadgarna anges hur föreningens verksamhet ska vara organiserad, vilken beslutsordning som ska gälla och vilka krav som ställs på dig som medlem.

Hemförsäkring
Som bostadsrättsinnehavare har du ett ansvar för vissa delar i lägenheten, som kan bli dyra att ersätta vid skada. Det är därför viktigt att du som medlem har en hemförsäkring när du bor i bostadsrättsförening och ett brf-tillägg. Är du osäker om du har ett brf-tillägg kontakta ditt försäkringsbolag.

Inre underhåll
Du svarar själv och på egen bekostnad för det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Till det inre räknas bland annat rummens väggar, golv och tak, inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen tillhörande lägenheten, glas i fönster och dörrar, lägenhetens innerdörrar. Föreningen svarar för det mesta av allt yttre underhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation.

Renovering
Du avgör själv när det är dags att måla om, byta ut spisen och eller kyl/frys, lägga in parkettgolv och tapetsera eller göra andra förbättringar i lägenheten. Vill du göra större förändringar i lägenheten, till exempel flytta väggar, måste du ha tillstånd från föreningens styrelse. Sök tillstånd innan Du startar med förändringar i lägenheten. Du kan krävas att återställa allt på egen bekostnad om Du inte har tillstånd!

Yttre underhåll
En del av din månadsavgift till föreningen avsätts för det yttre underhållet. Det är föreningen som ansvarar för det yttre underhållet såsom ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, rökgångar och ventilationskanaler, målningsarbete av t ex yttersidorna av fönster och dörrar.

Allmänt
Mycket av det som medlemmarna tycker är viktigt för trivseln i boendet regleras varken i lagar eller stadgar. Sådana frågor beslutar man om tillsammans. Tillsammans skapar du och dina grannar den bomiljö ni vill ha.

Marknyttjande
Medlemmen själv ansvar för skötsel av sin befintliga tomt ”se våra ordning&trivselregler”

Allmänna ytor inom föreningens område får nyttjas av de boende och dess gäster. För allas trivsel och för att slippa onödiga kostnader – se till att plocka undan leksaker och städa undan efter er.