Sopsortering

I Brf Astrakan finns det möjlighet att slänga hushållssopor och matavfall på två platser; vid hus 39 och vid översta parkeringen.

Föreningen har som mål att vi medlemmar ska sortera vårt avfall så att vi får så låga kostnader som möjligt. Vi betalar taxa beroende på vikt. Om man sorterar felaktigt så blir det högre kostnad som påverkar föreningens ekonomi.

Vi sorterar följande:

  • Hushållsavfall
  • Matavfall
  • Ljuskällor – lysrör, glödlampor, lågenergilampor, lämnas till återvinningscentral.
  • Tidningar och kartonger – papper, reklam, kontorspapper, kartong mm, kan slängas vid KOM köpcentrum.
  • Metallavfall – konservburkar, metall- och aluminumförpackningar, kan lämnas vid KOM köpcentrum
  • Glas – flaskor, burkar m.m, lämnas vid KOM köpcentrum
  • Elektronikskrot lämnas till återvinningscentral.
  • Batterier lämnas till återvinningscentral
  • Trasiga möbler lämnas till återvinningscentral

Närmaste förpackningsinsamling finns vid KOM köpcentrum. Närmaste återvinningscentral finns vid Smedby, Upplands Väsby (nära Norrvikenleden).