BRF Astrakan föreningsstämma 2024

BRF Astrakan föreningsstämma 2024

Styrelsen vill tacka alla som kom på stämman och tackar även för fortsatt förtroende. Vi vill även passa på att säga välkommen till Robert och Yunuz som kliver in som suppleanter i styrelsen. Inom kort kommer informationstavlorna uppdateras med nya styrelsesammansättningen. Årsredovisningen finns nu även att ladda ner/läsa på hemsidan om man går in under http://astrakanbrf.se/arsredovisning/ Mvh Styrelsen

Städdag samt föreningsstämma 2024

Städdag samt föreningsstämma 2024

Hej på er! Viktiga datum att lägga på minnet Föreningsstämma den 16:e maj kl 18.00 i gemensamhetslokalen Celsings Väg 4. ( Gula huset mitt emot mellersta gården ) Vårens städdag sker söndagen den 5 maj. Vi träffas som vanligt vid kullen, vid mellangården, klockan 10:00. Om vädret tillåter blir det grillning vid grillplatsen på baksidan av radhusen efteråt. Hälsningar Styrelsen BRF Astrakan

Städdag 22 oktober kl 10.00

Städdag 22 oktober kl 10.00

Ni är hjärtligt välkomna till årets städdag den 22:a Oktober kl 10.00Vi samlas som vanligt vid mittengården där vi går igenom vad som behöver göras och ni kan hämta de redskap som behövs. I samband med städdagen kommer föreningen att hålla en extrainsatt årsstämma för att godkänna de nya tilläggen i stadgarna som togs upp under årsmötet. Extrastämman kommer vi att hålla när vi har grillning kl 12:30 vid ängen.

Skyddsrum

Skyddsrum

Nu har en av MSB utsedd firma varit här och besiktigat våra skyddsrum och sedan åtgärdat de fel och brister dom kunnat hitta. Det har bland annat saknats material och sedan har ventilation varit felaktigt installerad. Nu är allt i sin ordning och våra skyddsrum uppfyller de av MSB ställda krav.

Målning av trapphus 39/41

Målning av trapphus 39/41

Nu är målerifirman igång med spackling av ojämnheter, slipning och sedan målning av trapphusen på Celsings Väg 39/41. Bokningstavlan för tvättstugan kommer att flyttas in i tvättstugan.