Avstängning fjärrvärme

De flesta av er har sett att gatan är uppgrävd, detta på grund av läckande fjärrvärme ledning.

SEOM gick idag 2022-06-20 ut med meddelande att fjärrvärmen kommer att stängas av onsdagen den 2022-06-22 mellan 08.00 – 16.00 för reparation. Detta medför att vi endast kommer ha kallvatten i kranarna under tiden.

Mvh Styrelsen

Årsstämman 2022-04-21

Stort tack till alla som kom på föreningens årsstämma. Ny styrelse har valts av årsstämman och inom kort kommer vi att uppdatera informationen i trapphusen samt gå ut med medlemsbrev.

Ni vet väl om att årsredovisningen även går att ladda ner på våran hemsida under fliken Årsredovisning så man måste inte gå in i HSB Portalen om man inte vill.

P.s Vi ses väl på städdagen den 8 Maj 2022? Mer information kommer inom kort.

Mvh Styrelsen

Skyddsrum

Med tanke på världsläget så förstår vi att det finns frågor och tankar kring var man som boende kan söka skydd i händelse av krig.

Skyddsrum finns det två stycken i BRF Astrakan, hus 79 samt hus 39. I fredstid använder föreningen dessa skyddsrum som lägenhetsförråd för boende i föreningen. I händelse av krig så har vi enligt MSB 48 timmar på oss att tömma och iordningställa dem för att bruka som skyddsrum.

Nedan karta visar skyddsrummen i vårt närområde.

På MSB’s hemsida kan man söka efter skyddsrum och hitta annan information om krisberedskap.

Mvh Styrelsen BRF Astrakan

God Jul och Gott Nytt År!

Vi skriver snart 2022, det har varit ett turbulent år med fortsatta pandemin i fokus även fast vi såg en liten ljusning under sommarhalvåret. Håller vi ut så är snart det värsta över och livet kan börja återgå till det ”normala”

Alla ska ha fått medlemsbrev samt en ny utgåva av trivsel och ordningsreglerna som har skrivits om och uppdaterats under året 2021. – Se länk här http://astrakanbrf.se/medlemsansvar/

Styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2022!